foto  
 

Welkom...

op de website van Keijzer Noorman Advocaten

 

Het kantoor Keijzer Noorman Advocaten te Emmen wordt gevormd door Peter Keijzer en Annelien Noorman.

Het is een jong kantoor met enthousiaste advocaten, die gezamenlijk zo'n 20 jaar ervaring hebben in de advocatuur. Het kantoor is mede ontstaan vanuit de gedachte dat het inschakelen van een advocaat betaalbaar moet zijn. Uiteraard zonder dat ingeboet wordt op de kwaliteit van de rechtshulp. Wij bieden hoogstaande juridische dienstverlening tegen een betaalbare prijs aan zowel het midden- en kleinbedrijf als aan particulieren. Wij kunnen u adviseren en bijstaan op diverse rechtsgebieden.

Het is belangrijk tijdig een advocaat te raadplegen als er een conflict dreigt, zodat uw rechten veiliggesteld kunnen worden. Mocht u desondanks toch in een procedure verzeild raken, bent u bij ons aan het juiste adres. Ook indien er geen conflict dreigt, kan het van belang zijn een advocaat te raadplegen. U kunt bijvoorbeeld uw contracten laten beoordelen. U komt dan later niet voor vervelende verrassingen te staan als blijkt dat gemaakte afspraken toch niet zo waterdicht bleken als u dacht.

Kijk voor meer informatie onder de verschillende tabs.

Nieuws

 

 

april 2014   Rechtsbijstand in gevaar!

De plannen van het kabinet om te bezuinigen op de rechtsbijstand gaan steeds verder. Toegang tot recht en rechter is straks niet meer voor iedereen. Teken hier de petitie voor behoud van rechtsbijstand!

Red de rechtsbijstand! Rechtsbijstand, juist nu/

1 januari 2014   Gelukkig nieuwjaar!

Keijzer Noorman Advocaten wenst u een gezond, gelukkig en rechtvaardig 2014! In het nieuwe jaar staan wij vanzelfsprekend weer voor u klaar met bijstand en advies.

22 november 2013  Indexering alimentatie

Ieder jaar publiceert de minister van Justitie een percentage waarmee de eerder vastgestelde alimentaties per 1 januari kunnen worden verhoogd. De hoogte van het percentage hangt af van de stijging van de lonen in het afgelopen jaar. Alle vastgestelde alimentatiebedragen wijzigen met het vastgestelde bedrag. Op 1 januari 2014 worden de alimentatiebedragen met 0,9% verhoogd.

20 september 2013  Verhoging eigen bijdragen

De overheid heeft bij verdergaande bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand besloten de eigen bijdrage per 1 oktober 2013 aanmerkelijk te verhogen. De eigen bijdrage is het bedrag dat mensen zelf aan hun advocaat moeten betalen, als zij in aanmerking komen voor een toevoeging. De laagste eigen bijdrage wordt verhoogd van 129 naar 193. Mensen komen minder snel in aanmerking voor een tweede toevoeging en er wordt bij meerdere toevoegingen ook geen korting op de eigen bijdrage meer verleend. Daarnaast is sneller een nieuwe eigen bijdrage verschuldigd, bijvoorbeeld als er meer tijd aan een zaak besteed moet worden, of de zaak wordt overgedragen aan een andere advocaat.

Bij onder meer echtscheidingen, boedelverdelingen, alimentatie en omgangsregelingen geldt vanaf oktober een extra hoge eigen bijdrage van minimaal 335. Volgens de overheid moeten partijen meer hun best doen om samen een oplossing te vinden. Daarbij wordt vergeten dat partijen na een scheiding vaak niet meer goed kunnen overleggen, en de financieel zwakkere partij met deze maatregel nu op grote achterstand komt te staan.

De vergoeding die advocaten voor hun werkzaamheden op basis van een toevoeging ontvangen, wordt met het besluit (nog) verder verlaagd. De Orde van Advocaten maakt zich zorgen om de toegang tot het recht en de kwaliteit van de dienstverlening.

Keijzer Noorman Advocaten wil mensen die deze hogere eigen bijdrage niet ineens kunnen betalen, tegemoet komen door zo mogelijk een betaling in termijnen af te spreken. Zodoende willen we voor iedereen de toegang tot het recht en de rechter behouden. Wij zorgen ervoor dat de bezuinigingsmaatregelen geen invloed hebben op de kwaliteit van onze dienstverlening.

Klik hier voor meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand.

april 2013   Wijziging alimentatie

Voor het berekenen van kinderalimentatie gelden met ingang van 1 april jl. nieuwe richtlijnen. De voornaamste verandering is de invoering van een draagkrachttabel, waarmee vastgesteld kan worden hoeveel de ouders kunnen bijdragen aan de kosten van de verzorging van hun kind(eren). Met de invoering van een draagkrachttabel worden discussies over de uitgaven van de onderhoudsplichtige voorkomen en zouden alimentatieprocedures eenvoudiger moeten worden.

In de nieuwe wijze van berekenen wordt tevens rekening gehouden met het kindgebonden budget (deze wordt in mindering gebracht op het aandeel dat ouders in de behoefte van de kinderen bijdragen), een eventueel te ontvangen zorgkorting en de draagkracht van beide ouders. Mocht de berekende alimentatie op basis van de draagkrachttabel toch te hoog uitvallen, bijvoorbeeld doordat de onderhoudsplichtige ouder schulden moet afbetalen, dan kan de rechter een aanvaardbaarheidstoets toepassen. De nieuwe richtlijnen gelden voor alimentaties die na 1 april worden vastgesteld of gewijzigd.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.