foto  
 

Welkom...

op de website van Keijzer Noorman Advocaten

 

Het kantoor Keijzer Noorman Advocaten te Emmen wordt gevormd door Peter Keijzer en Annelien Noorman.

Het is een jong kantoor met enthousiaste advocaten, die gezamenlijk zo'n 30 jaar ervaring hebben in de advocatuur. Het kantoor is mede ontstaan vanuit de gedachte dat het inschakelen van een advocaat betaalbaar moet zijn. Uiteraard zonder dat ingeboet wordt op de kwaliteit van de rechtshulp. Wij bieden hoogstaande juridische dienstverlening tegen een betaalbare prijs aan zowel het midden- en kleinbedrijf als aan particulieren. Wij kunnen u adviseren en bijstaan op diverse rechtsgebieden.

Het is belangrijk tijdig een advocaat te raadplegen als er een conflict dreigt, zodat uw rechten veiliggesteld kunnen worden. Mocht u desondanks toch in een procedure verzeild raken, bent u bij ons aan het juiste adres. Ook indien er geen conflict dreigt, kan het van belang zijn een advocaat te raadplegen. U kunt bijvoorbeeld uw contracten laten beoordelen. U komt dan later niet voor vervelende verrassingen te staan als blijkt dat gemaakte afspraken toch niet zo waterdicht bleken als u dacht.

Kijk voor meer informatie onder de verschillende tabs.

Nieuws

 

 

1 december 2015   Sluiting rond Feestdagen

Rond de feestdagen is Keijzer Noorman Advocaten gesloten van maandag 21 december 2015 tot en met vrijdag 1 januari 2016. In dringende gevallen kunt u een bericht achterlaten op onze voicemail (0591-820234). Vanaf 4 januari 2016 zijn wij weer gewoon bereikbaar!
Wij wensen u alvast Fijne Feestdagen en een gezond en rechtvaardig Nieuwjaar!

27 november 2015   Wettelijke indexering alimentatie per 1 januari 2016

Iedere alimentatie is onderworpen aan de wettelijke indexering, tenzij de wettelijke indexering is uitgesloten. Dit laatste gebeurt maar zelden.

Ieder jaar publiceert de minister van Justitie een percentage waarmee de eerder vastgestelde of overeengekomen alimentaties per 1 januari kunnen worden verhoogd. De hoogte van het percentage hangt af van de stijging van de lonen in het afgelopen jaar. Alle alimentatiebedragen wijzigen met het vastgestelde bedrag. Het percentage van de stijging is per 1 januari 2016 vastgesteld op 1,3%.

26 november 2015   Rechtbank Assen lijkt gered

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de minister van Veiligheid en Justitie extra geld vrijmaakt om de kleinere rechtbanken, waaronder de rechtbank in Assen, als volwaardige rechtbank te behouden. Dat is goed nieuws voor iedereen die zijn recht wil halen in Drenthe!

Bron: Dagblad van het Noorden

9 oktober 2015   Eindelijk duidelijkheid kinderalimentatie

De afgelopen maanden was er veel onduidelijkheid over hoe de zg. alleenstaande ouderkop per 1 januari 2015 meegenomen moest worden in alimentatieberekeningen.

De Expertgroep Alimentatienormen beveelde aan het kindgebonden budget, inclusief de alleenstaande ouderkop, in mindering te brengen op de behoefte van kinderen. Dit leidde ertoe dat het eigen aandeel van ouders in de kosten van hun kinderen in sommige gevallen daalde tot nihil; de onderhoudsgerechtigde hoefde daardoor geen bijdrage meer in de kosten van de kinderen te voldoen. Sommige rechtbanken hebben de aanbeveling van de Expertgroep Alimentatienormen niet gevolgd, waardoor er verschillende uitspraken werden gedaan.

Om duidelijkheid te verkrijgen over de wijze waarop het kindgebonden budget en de alleenstaande ouder kop meegenomen dient te worden in alimentatieberekeningen zijn er zg. prejudiciële vragen gesteld. Vandaag heeft de Hoge Raad deze prejudiciële vragen als volgt beantwoord:
1. Bij de vaststelling van de door de ouders verschuldigde onderhoudsbijdrage voor hun minderjarige kinderen dienen het kindgebonden budget en de daarvan deel uitmakende alleenstaande ouderkop niet in aanmerking te worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind, maar bij de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt.
2. Er dient geen onderscheid te worden gemaakt tussen de alleenstaande ouderkop en het overige deel van het kindgebonden budget.

De Rechtbank Noord-Nederland volgde tot op heden de aanbevelingen van de Expertgroep Alimentatienormen. De uitspraak van de Hoge Raad zal met zich meebrengen dat er een andere lijn gevolgd zal gaan worden. Concreet betekent dit dat de verhoging van het kindgebonden budget er in de meeste gevallen niet meer toe zal leiden dat de onderhoudsgerechtigde geen bijdrage in de kosten van de kinderen meer hoeft te voldoen.

De volledige uitspraak is hier na te lezen:.