foto  
 

Welkom...

op de website van Keijzer Noorman Advocaten

 

Het kantoor Keijzer Noorman Advocaten te Emmen wordt gevormd door Peter Keijzer en Annelien Noorman.

Het is een jong kantoor met enthousiaste advocaten, die gezamenlijk zo'n 30 jaar ervaring hebben in de advocatuur. Het kantoor is mede ontstaan vanuit de gedachte dat het inschakelen van een advocaat betaalbaar moet zijn. Uiteraard zonder dat ingeboet wordt op de kwaliteit van de rechtshulp. Wij bieden hoogstaande juridische dienstverlening tegen een betaalbare prijs aan zowel het midden- en kleinbedrijf als aan particulieren. Wij kunnen u adviseren en bijstaan op diverse rechtsgebieden.

Het is belangrijk tijdig een advocaat te raadplegen als er een conflict dreigt, zodat uw rechten veiliggesteld kunnen worden. Mocht u desondanks toch in een procedure verzeild raken, bent u bij ons aan het juiste adres. Ook indien er geen conflict dreigt, kan het van belang zijn een advocaat te raadplegen. U kunt bijvoorbeeld uw contracten laten beoordelen. U komt dan later niet voor vervelende verrassingen te staan als blijkt dat gemaakte afspraken toch niet zo waterdicht bleken als u dacht.

Kijk voor meer informatie onder de verschillende tabs.

Nieuws

 

 

6 december 2015   Sluiting rond Feestdagen

In verband met de feestdagen is Keijzer Noorman Advocaten gesloten van maandag 22 december 2014 tot en met vrijdag 2 januari 2015. Vanaf 5 januari 2015 staan wij weer voor u klaar!

Wij wensen u prettige Kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2015!

1 december 2014   Afschaffing aftrek kinderalimentatie per 1 januari 2015 en overige wijzigingen

Per 1 januari 2015 zal de wet hervorming kindregelingen in werking treden. Eén en ander heeft gevolgen voor het berekenen van kinderalimentatie.

Ouders die kinderalimentatie betalen kunnen onder voorwaarden geld van de Belastingdienst terugkrijgen, de zg. belastingaftrek of fiscaal voordeel. Per 1 januari 2015 wordt de belastingaftrek voor kinderalimentatie volledig afgeschaft. Dit kan consequenties hebben voor de hoogte van de kinderalimentatie. Bij het berekenen van de hoogte van de kinderalimentatie wordt namelijk rekening gehouden met de belastingaftrek. Netto kan de ouder die alimentatie voor zijn kind(eren) betaalt er per 1 januari 2015 dus op achteruit gaan.

Als u op dit moment al kinderalimentatie betaalt, bestaat de kans dat u vanaf 1 januari 2015 teveel betaalt, omdat in het vastgestelde bedrag aan kinderalimentatie wellicht rekening is gehouden met de belastingaftrek. Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk of deze wetswijziging een grond voor wijziging van de kinderalimentatie oplevert.

Naast het feit dat de belastingaftrek bij kinderalimentatie komt te vervallen, vervallen per 1 januari 2015 ook de alleenstaande oudertoeslag in de bijstand en de alleenstaande ouderkorting. Het kindgebonden budget wordt verhoogd en er wordt een zogeheten ‘alleenstaande ouderkop’ ingevoerd.

Per 1 januari 2015 zal het volledige ontvangen kindgebonden budget in mindering gebracht worden op de behoefte van de kinderen. Dit kan er in een aantal gevallen toe leiden dat de alimentatieplichtige geen kinderalimentatie meer hoeft te betalen.

Indien u wilt weten of vorenstaande ook consequenties voor u heeft, kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

november 2014   Wettelijke indexering alimentatie

Ieder jaar publiceert de minister van Justitie een percentage waarmee de eerder vastgestelde alimentaties per 1 januari kunnen worden verhoogd. De hoogte van het percentage hangt af van de stijging van de lonen in het afgelopen jaar. Alle vastgestelde alimentatiebedragen wijzigen met het vastgestelde bedrag. De verhoging geldt zowel voor alimentaties die door de rechter zijn opgelegd als voor alimentaties die door partijen samen zijn afgesproken. U hoeft daarvoor dus niet naar de rechter. De wettelijke indexering per 1 januari 2015 is vastgesteld op 0,8%. De indexering is gekoppeld aan de gemiddelde stijging van de salarissen en het prijsniveau in Nederland.

april 2014   Rechtsbijstand in gevaar!

De plannen van het kabinet om te bezuinigen op de rechtsbijstand gaan steeds verder. Toegang tot recht en rechter is straks niet meer voor iedereen. Teken hier de petitie voor behoud van rechtsbijstand!

Red de rechtsbijstand! Rechtsbijstand, juist nu